HŘBITOVNÍ ARCHITEKTURA

Kompletní realizace z kvalitního přírodního materiálu

Zabýváme se především výrobou a renovací hrobů, pomníků, kamenných uren... Poradíme při realizaci a zvolíme vhodný materiál. Zakázky realizujeme v co nejkratším termínu pro vaši spokojenost. Zaměření a cenová nabídka po celé Praze a Středních Čechách přímo na místě zdarma.


Vítězslav Křápek, majitel kamenictví

VZORKY KAMENE

Pracujeme pouze s kvalitním přírodním materiálem.

Francouzský Tarn

ŽULA

Žuly jsou obvykle do šeda zbarvené s modrým odstínem, známé jsou ovšem také červené žuly.

Indická Aurora

ŽULA

Žuly jsou stejnoměrně zrnité (eugranitické), občas porfyrické. Struktura je hypidiomorfně zrnitá.

Africká Impala Black

ŽULA

Za žuly se považují všechny hlubinné horniny, které obsahují podstatné množství draselných živců, plagioklasů a křemene.   

Orion

ŽULA

Odlučnost žuly je kvádrovitá někde tlustě lavicovitá, nepravidelně polyedrická odlučnost je typická pro zvrásněné oblasti.  

Černá žula

ŽULA

Mineralogickými složkami žuly jsou především živce (ortoklas a plagioklas), křemen, slídy (muskovit a/nebo biotit) a amfibol.

Paradiso

ŽULA

Podle příměsí se rozeznávají biotitická žula, dvojslídá žula, amfibolická žula, amfibolicko-biotitická žula, apod.

Vahlovická žula

ŽULA

Porfyrová žula obsahuje větší porfyrické vyrostlice ortoklasu. Výlevným ekvivalentem žuly je ryolit. Žilným ekvivalentem žuly je žulový porfyr.

Multicolor

ŽULA

Žula obsahuje také malé příměsi magnetitu, granátu, zirkonu a apatitu. Vzácně obsahuje i pyroxen a velmi vzácně železem bohatý olivín a fajalit.

DALŠÍ ŘADU ŽUL JE MOŽNÉ SHLÉDNOUT V NAŠÍ VZORKOVNĚ NA PRODEJNĚ.

NÁŠ PŘÍSTUP

Vše co děláme, je promyšlené do posledního detailu.

Vše od prvního návrhu po kompletní realizaci.

RENOVACE

Provádíme renovace starých hrobů, kamenných doplňků a skulptur.

PŘÍPISY NA HROBY

Sekání jakéhokoliv typu písma, přípisy na hroby, obrázky a fotografie.

KAMENNÉ DOPLŇKY

Doplňky z kamene - lampy, vázy, mísy, koule, solitérní skulptury - sochy.

DALŠÍ KAMENICKÉ PRÁCE

Dlažby, schody, obklady, parapety. Žulové kuchyňské desky. Široká škála možností.

VYTVOŘÍME NABÍDKU PŘESNĚ PRO VÁS